Google-Beoordeling
4.2
Gebaseerd op 5 recensies
js_loader
Luchtdichtheid testen

Blowerdoortest (QV10-meting) om te voldoen aan de luchtdichtheidseisen

Als architect, opzichter, uitvoerder, werkvoorbereider of trotse bezitter van een (bijna) opgeleverd(e) pand of woning wil je weten of hij voldoet aan de eisen qua luchtdichtheid. En of je de gewenste energiebesparingen zal halen. Je wilt immers nieuwbouw neerzetten, die voldoet aan de eisen van duurzaamheid van deze tijd (de QV10-waarde volgens de BENG-berekening), uitgaande van het Bouwbesluit.

Want stel dat je de in de BENG-berekening gestelde QV10-waarde niet haalt? Dan loop je aan tegen problemen van tocht, vocht en energieverlies. En een onnodig hoge energierekening. Daar heb je je niet voor ingespand, noch kosten voor gemaakt! Om die zorgen weg te nemen én aan de luchtdichtheidseisen van de opgeleverde nieuwbouw te voldoen, laat je een blowerdoortest doen. Ten slotte wil je een energielabel afgeven, dat de resultaten van deze eisen weerspiegelt.

Hoe gaat een QV10-meting in zijn werk?

Andere benamingen voor de blowerdoortest zijn: luchtdichtheidsmeting, QV10-meting of opblaasproef. Kortweg komt het erop neer dat we meten hoe ‘lek’ de gevel, de vloer en het dak van het gebouw zijn. Dit doen we met een blowerdoor, een frame met meetapparatuur en een grote ventilator om het gebouw op onder- en overdruk te zetten. Via ingeblazen en afgezogen lucht, gerelateerd aan het aantal vierkante meters, berekenen we hoeveel liter lucht per seconde verloren gaat en dus hoe lek de gevel, vloer en dak zijn. Dat is de QV10-waarde.

Luchtlekkages opsporen, van laag tot hoog

Daarnaast kunnen we alle luchtlekkages opsporen. Met onze drone komen we ook gemakkelijk bij het dak en andere moeilijk bereikbare plekken voor inspectie. Als je dus last hebt van energieverlies, tocht, vocht en een onredelijk hoge energierekening, maken wij inzichtelijk waar de problemen precies zitten. Je ontvangt bovendien advies over de best passende afwerking- of isolatieoplossing tot en met het verkrijgen van een geldig energielabel.

Dat is het gemak wanneer je ons erbij haalt: vanaf de BENG-berekening tot en met het energielabel heb je alles onder één dak. De blowerdoortest is slechts een radertje in het hele proces om duurzame nieuwbouw neer te zetten. Wij beschikken over de benodigde certificaten en apparatuur en hebben alle fouten al gemaakt om precies te weten, waarop we moeten letten.

QV10-waarde voldoet aan NEN- en ISO-normen

Als de QV10-test is uitgevoerd, weet je wat de kwaliteit van de thermische schil en de luchtdichtheid van je gebouw zijn. Je ontvangt bovendien een meetrapportage volgens de NEN2686 en de NEN-EN-ISO 9972. En je weet wat je te doen staat om het gebouw te laten voldoen aan de BENG-berekening. De gemeten waarde valt bovendien onder de toetsingseisen van het af te geven energielabel. Heb je deze waarde niet, dan geldt een ongunstiger waarde van de norm. En dat past niet in het duurzame beleid binnen nieuwbouw.

Wil jij er zeker van zijn dat het gebouw of de woning voldoet aan de luchtdichtheidseisen, zoals gesteld in het Bouwbesluit?